in

Bảng điện không đơ

Nhạc/ Thơ chế Chứng khoán ngày Trung thu 

Bảng điện không đơ đơ năm sắc tươi màu

Giá đây rất dài giá lên quá trần

Em cầm cổ ngon em hát vang vang

Sắc tím tươi màu của đêm rằm liên hoan

Tàu đang lên, nào mình cùng nhanh chân

Đây mã đang tăng, mã kia quá hời

Tàu đang lên, nhanh nhanh tàu đang lên

Giấc mơ thoát nghèo tỏa sáng nơi nơi

-Ký tên: Lái Cuội

Hãy bình chọn nhé

Tăng cũng chỉ là để có cớ giảm thôi

ChuyệnTình Bò Mèo (Phần 4.5)