in ,

Cậu VIC đi rồi, cậu VRE ở lại mạnh khỏe nhé

– Cậu Vic đi đời rồi ông giáo ạ!
– Cụ bán rồi?
– Bán rồi! Họ vừa bắt xong.

Hãy bình chọn nhé

Thoát vị đĩa đệm

Hiện tượng này quen lắm