in

Góc thắc mắc

Tự nhiên người yêu mua con xe 5 tỷ cho em, nói là đánh chứng khoán mấy tháng được. Cho em hỏi là người yêu em có xạo không? Đánh mã nào mà lời lắm vậy hả mọi người?

Hãy bình chọn nhé

Sáng đỏ, chiều xanh, riêng FLC tím

Đừng bỏ em đi mà anh ơi