in

Hôm nay anh em ôm Bank sắp về bờ hết chưa?

LPB – Cuộc đời lại nở hoa
Nếu không có gì thay đổi thì 2 phiên nữa tớ về bờ. Mọi người cổ vũ cho tớ nhé, hiện vẫn đang âm nhẹ … 14%.

Hãy bình chọn nhé

Xin cảm ơn chị nhiều

Chọn vị nào đây?