in

MBB, CTG hôm nay nó lạ lắm

Hãy bình chọn nhé

Thường anh sẽ cứu đó, nhưng ca này có vẻ khó rồi

Gáy một phiên, những phiên sau thì …