in ,

Người ăn không hết, kẻ lần chẳng ra

Hãy bình chọn nhé

SCIC đã giải ngân gần 6.895 tỷ đồng đầu tư mua cổ phiếu của Vietnam Airlines

Nghe rất vô lý nhưng vô cùng hợp lý 🧐