in

Trung Thu mà cụ quá chén

Cụ Bò không may “giải quyết” vào cây đa. Cây đa rung lắc bay vội lên trời. Thằng cuội vội bám lấy rồi bay mất hình

Hãy bình chọn nhé

Tùng xẻo một miếng thui

Người khổng lồ thức tỉnh