in

Tưởng đi đạp vịt hóa ra là đi “đạp vịt”

Hãy bình chọn nhé

Sữa chứ không phải nước

Kỳ ghê ha 🤣