in

Văn khấn Chứng khoán

Văn cúng Cổ phiếu:

– Con kính lạy Chủ sàn Hô Sê, Hát Nờ Ích, Úp côm.

– Vái các chư vị cổ đông cá mập cá voi.

– Vái các cô hồn đu đỉnh và các vị thần linh cai quản nơi đảo xa.

 

Tín chủ con là: Cổ đông nhỏ lẻ

Ngụ tại: Bank group và VIN group

 

Thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật và các thứ cúng dâng bày lên trên án, trước bản toạ chư vị kính cẩn tâu trình: Xin các ngài các quan thần linh Phù hộ cho con được về bờ.

 

Thật ra con đã phạm lỗi lầm là trót dại tham lam đống cổ tức Bank và VIN. Bây giờ con chỉ cầu mong bán được giá hoà số cổ phiếu kia để xoay sở kinh tế trong gia đình.

 

Cúi mong ơn đức cao dầy, thương xót phù trì bảo hộ. được may mắn thuận lợi. Chúng con xin cầu nguyện ba tháng hè, chín tháng đông không tham cổ tức.

 

Cẩn cáo!

 

Idea ảnh: Điêu Thuyền – Chứng khoán lướt sóng thần

Hãy bình chọn nhé

Về bờ là được rồi

VMD – Đồi thông hai mộ?