Trang chủ
Video
Chế ảnh


Đầu Tư La Bàn (La Bàn Đầu Tư)

Tài khoản này đã được xác thực qua Entrade X. Tìm hiểu thêm.
ic_purple_tick

4 tháng trước

𝗦𝗠𝗔𝗥𝗧 𝗠𝗢𝗡𝗡𝗘𝗬 !!!

𝗦𝗠𝗔𝗥𝗧 𝗠𝗢𝗡𝗡𝗘𝗬 !!!
Chế ảnh này
𝗦𝗠𝗔𝗥𝗧 𝗠𝗢𝗡𝗡𝗘𝗬 !!! ▶️ 𝗞𝗵𝗼̂́𝗶 𝗻𝗴𝗼𝗮̣𝗶 : 𝗕𝗔́𝗡 𝗥𝗢̀𝗡𝗚 3.180,4 𝘁𝘆̉ đ𝗼̂̀𝗻𝗴, 𝘁𝗶́𝗻𝗵 𝗿𝗶𝗲̂𝗻𝗴 𝗴𝗶𝗮𝗼 𝗱𝗶̣𝗰𝗵 𝗸𝗵𝗼̛́𝗽 𝗹𝗲̣̂𝗻𝗵 𝘁𝗵𝗶̀ 𝗵𝗼̣ 𝗯𝗮́𝗻 𝗿𝗼̀𝗻𝗴 1.901,1 𝘁𝘆̉ đ𝗼̂̀𝗻𝗴. 📉 - MUA ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm 𝗛𝗮̀𝗻𝗴 & 𝗗𝗶̣𝗰𝗵 𝘃𝘂̣ 𝗖𝗼̂𝗻𝗴 𝗻𝗴𝗵𝗶𝗲̣̂𝗽, 𝗕𝗮́𝗻 𝗹𝗲̉ - BÁN ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm 𝗧𝗵𝘂̛̣𝗰 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺 𝘃𝗮̀ đ𝗼̂̀ 𝘂𝗼̂́𝗻𝗴 ▶️ 𝗖𝗮́ 𝗻𝗵𝗮̂𝗻 : 𝗠𝗨𝗔 𝗥𝗢̀𝗡𝗚 1.429,97 𝘁𝘆̉ đ𝗼̂̀𝗻𝗴, 𝘁𝗿𝗼𝗻𝗴 đ𝗼́ 𝗵𝗼̣ 𝗺𝘂𝗮 𝗿𝗼̀𝗻𝗴 𝗸𝗵𝗼̛́𝗽 𝗹𝗲̣̂𝗻𝗵 𝗹𝗮̀ 1.514,1 𝘁𝘆̉ đ𝗼̂̀𝗻𝗴. 📈 - Tính riêng giao dịch khớp lệnh, NĐT cá nhân mua ròng 12/18 ngành, 𝗰𝗵𝘂̉ 𝘆𝗲̂́𝘂 𝗹𝗮̀ 𝗻𝗴𝗮̀𝗻𝗵 𝗧𝗵𝘂̛̣𝗰 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺 𝘃𝗮̀ đ𝗼̂̀ 𝘂𝗼̂́𝗻𝗴. - Phía bán ròng khớp lệnh: NĐT cá nhân bán ròng 6/18 ngành 𝗰𝗵𝘂̉ 𝘆𝗲̂́𝘂 𝗹𝗮̀ 𝗻𝗵𝗼́𝗺 𝗻𝗴𝗮̀𝗻𝗵 𝗛𝗼́𝗮 𝗰𝗵𝗮̂́𝘁, 𝗕𝗮́𝗻 𝗹𝗲̉. ▶️ 𝗧𝘂̛̣ 𝗱𝗼𝗮𝗻𝗵 : 𝗠𝗨𝗔 𝗥𝗢̀𝗡𝗚 634,7 𝘁𝘆̉ đ𝗼̂̀𝗻𝗴 𝘁𝗶́𝗻𝗵 𝗿𝗶𝗲̂𝗻𝗴 𝗸𝗵𝗼̛́𝗽 𝗹𝗲̣̂𝗻𝗵 𝗵𝗼̣ 𝗯𝗮́𝗻 𝗿𝗼̀𝗻𝗴 486,1 𝘁𝘆̉ đ𝗼̂̀𝗻𝗴. 📈 - Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 10/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là 𝗗𝗶̣𝗰𝗵 𝘃𝘂̣ 𝘁𝗮̀𝗶 𝗰𝗵𝗶́𝗻𝗵, 𝗧𝗮̀𝗶 𝗻𝗴𝘂𝘆𝗲̂𝗻 𝗖𝗼̛ 𝗯𝗮̉𝗻. - Top bán ròng là nhóm 𝗡𝗴𝗮̂𝗻 𝗵𝗮̀𝗻𝗴. #dautu #taichinh #chungkhoan #cophieu
reaction

291 lượt thích

2 bình luận

4 tháng trước

© 2021 Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính Encapital
Địa chỉ: 46 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội - MST: 0108400691
Số điện thoại: 02471059988 - Email: team@bovagau.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Quang Sơn.
Giấy phép thiết lập MXH số 417/GP-BTTTT, ký ngày 05/07/2021.