Trang chủ
Video
Chế ảnh


THỎA THUẬN CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ MẠNG XÃ HỘI

Thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ Mạng xã hội Bò và Gấu (“MXH Bovagau”, “MXH”) này ("Thỏa thuận") điều chỉnh mối quan hệ của chúng tôi với Thành viên MXH và những người khác tương tác với MXH cũng như các thương hiệu, sản phẩm và dịch vụ của MXH mà chúng tôi gọi là “Dịch vụ của MXH" hoặc "Dịch vụ”. Bằng cách sử dụng hoặc truy cập Dịch vụ của MXH, bạn đồng ý với Thỏa thuận này.

I. Mục đích, nội dung – Điều khoản sử dụng

1. Mục đích, nội dung dịch vụ

- Mạng xã hội Bovagau (bao gồm website Bovagau.vn, ứng dụng Bò và Gấu, hệ sinh thái của Bovagau) được tạo ra để Người dùng chia sẻ, trao đổi thông tin về lĩnh vực đầu tư tài chính.

- Mạng xã hội Bovagau là nơi Người dùng giới thiệu, tìm hiểu, chia sẻ, trao đổi thông tin về lĩnh vực đầu tư tài chính trên thị trường Việt Nam và thế giới.

2. Điều khoản sử dụng

- Thành viên MXH là cá nhân, tổ chức đã đăng ký và có tài khoản trên Mạng xã hội Bovagau.

- Người dùng là tên gọi chung cho Thành viên MXH và những người/tổ chức không phải Thành viên MXH nhưng có tương tác với MXH cũng như Dịch vụ của MXH.

- Để truy cập và sử dụng Dịch vụ MXH Bovagau, Người dùng phải đồng ý và tuân theo các điều khoản được quy định tại Thỏa thuận này và quy định, quy chế mà MXH Bovagau chịu ràng buộc, liên kết, tích hợp.

- Khi truy cập, sử dụng MXH Bovagau bằng bất cứ phương tiện (máy tính, điện thoại, tivi, thiết bị kết nối Internet,…), Người dùng cũng phải tuân theo Thỏa thuận này.

- Để đáp ứng nhu cầu sử dụng của Người dùng, MXH Bovagau không ngừng hoàn thiện và phát triển, vì vậy các điều khoản quy định tại Thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ MXH Bovagau có thể được cập nhật, chỉnh sửa bất cứ lúc nào mà không cần sự đồng ý hay thông báo trước tới Người dùng. MXH Bovagau sẽ công bố rõ trên Website và ứng dụng MXH về những thay đổi, bổ sung đó.

II. Đăng kí tài khoản và sử dụng Dịch vụ

1. Người dùng tự chịu trách nhiệm về năng lực hành vi trong việc đăng ký tài khoản và sử dụng MXH Bovagau. Trường hợp người sử dụng Internet dưới 14 tuổi muốn đăng ký Người dùng thì người giám hộ hợp pháp phải đồng ý và quyết định việc đăng ký thông tin cá nhân của mình để thể hiện sự cho phép và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đăng ký đó.

2. Sau khi Người dùng đăng nhập vào hệ thống, Người dùng có thể thay đổi tên thành viên. Tên Người dùng (bao gồm tên đăng nhập-username, tên hiển thị, nickname,….) phải tuân theo nội quy đặt tên theo quy định, không vi phạm những điều cấm về đặt tên như sau:

• Không được đặt tên theo tên của danh nhân, tên của các vị lãnh đạo, tên của trùm khủng bố, phát xít, tội phạm, và tên của những cá nhân, tổ chức chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mà gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

• Không được đặt tên trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với tên viết tắt, tên đầy đủ của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của Việt Nam và tổ chức quốc tế, nếu không được cơ quan, tổ chức đó cho phép.

• Không được đặt tên trùng hoặc gây nhầm lẫn để giả mạo các cá nhân, tổ chức khác nhằm mục đích đưa thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân khác.

• Không được đặt tên vi phạm các quyền sở hữu trí tuệ.

• Không được đặt tên có chứa các từ/cụm từ gây nhầm lẫn với các nền tảng, thực thể, sản phẩm thuộc quyền quản lý/ sở hữu của ENCAPITAL.

• Tài khoản vi phạm quy định về đặt tên sẽ bị khoá và/hoặc xóa vĩnh viễn mà không cần thông báo.

3. Người dùng phải đăng ký, đăng nhập để sử dụng Dịch vụ, chia sẻ thông tin trên MXH Bovagau. Mỗi Người dùng chỉ được đăng ký 1 tài khoản trên MXH Bovagau.

4. Trên hệ thống MXH Bovagau có thể xuất hiện link website, hoặc biểu tượng website khác. Việc truy cập tới các trang khác này hoàn toàn có thể gặp rủi ro, nguy hiểm. Người dùng hoàn toàn chịu trách nhiệm rủi ro khi sử dụng website liên kết này. MXH Bovagau sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ website hoặc điểm đến nào ngoài trang hệ thống các trang web của MXH Bovagau.

III. Các nội dung cấm trao đổi và chia sẻ trên mạng xã hội, các hành vi bị cấm

Khi sử dụng các dịch vụ của hệ thống MXH Bovagau, nghiêm cấm Người dùng thực hiện bất kỳ hành vi nào bao gồm nhưng không giới hạn sau:

1. Lợi dụng việc cung cấp, trao đổi, sử dụng thông tin trên MXH Bovagau nhằm mục đích:

- Chống lại Nhà nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền chiến tranh xâm lược, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, chủng tộc, tôn giáo;

- Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc;

- Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định;

- Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân;

- Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm;

- Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

2. Bàn luận, đăng tải các nội dung về các vấn đề chính trị.

3. Cản trở trái pháp luật việc cung cấp và truy cập thông tin hợp pháp, việc cung cấp và sử dụng các dịch vụ hợp pháp trên Internet của tổ chức, cá nhân.

3. Cản trở trái pháp luật, gây rối, phá hoại hệ thống máy chủ, hoạt động hợp pháp của hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ MXH Bovagau và thông tin trên MXH Bovagau.

4. Sử dụng trái phép mật khẩu, khoá mật mã của các tổ chức, cá nhân, thông tin riêng, thông tin cá nhân và tài nguyên trên MXH Bovagau và trên Internet.

5. Tạo đường dẫn trái phép đối với tên miền hợp pháp của tổ chức, cá nhân; tạo, cài đặt, phát tán phần mềm độc hại, vi-rút máy tính; xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin, tạo lập công cụ tấn công trên Internet.

6. Quấy rối, chửi bới, đả kích, làm phiềnhay có bất kỳ hành vi thiếu văn hoá nào trên MXH Bovagau và/hoặc với Người dùng khác.

7. Người dùng có quyền sử dụng đối với hình ảnh của mình. Khi sử dụng hình ảnh của cá nhân khác, Người dùng phải được sự đồng ý của cá nhân đó. Nghiêm cấm việc sử dụng hình ảnh của người khác mà xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có hình ảnh.

8. Lợi dụng mạng xã hội MXH Bovagau để thu thập thông tin của Người dùng, công bố thông tin, tư liệu về đời tư của Người dùng khác.

9. Nghiêm cấm quảng bá bất kỳ sản phẩm dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm nhưng không giới hạn việc gửi, truyền bất kỳ thông điệp nào mang tính quảng cáo, mời gọi, thư dây truyền, cơ hội đầu tư trên MXH Bovagau.

10. Lợi dụng MXH Bovagau để tổ chức các hình thức cá cược, cờ bạc hoặc các thỏa thuận liên quan đến tiền, hiện kim, hiện vật.

11. Trực tiếp hoặc gián tiếp sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm, trang web Internet, dịch vụ dựa trên web, hoặc các phương tiện khác để gỡ bỏ, thay đổi, bỏ qua, lẩn tránh, cản trở, hoặc phá hoại bất kỳ bản quyền, thương hiệu, hoặc các dấu hiệu về quyền sở hữu khác được đánh dấu trên Nội dung (như logo) hoặc bất kỳ hệ thống kiểm soát dữ liệu, thiết bị, biện pháp bảo vệ nội dung khác cũng như các biện pháp hạn chế truy cập từ các vùng địa lý khác nhau.

12. Trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua bất kỳ thiết bị, phần mềm, trang web Internet, dịch vụ dựa trên web, hoặc các phương tiện khác để sao chép, tải về, chụp lại, sản xuất lại, nhân bản, lưu trữ, phân phối, tải lên, xuất bản, sửa đổi, dịch thuật, phát sóng, trình chiếu, hiển thị, bán, truyền tải hoặc truyền lại nội dung.

13. Tạo ra, tái tạo, phân phối hay quảng cáo một chi tiết của bất kỳ nội dung mà không có sự đồng ý của MXH Bovagau. Người dùng không được phép xây dựng mô hình kinh doanh sử dụng các Nội dung cho dù là có hoặc không vì lợi nhuận. Nội dung được đề cập tại MXH Bovagau bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ văn bản, đồ họa, hình ảnh, bố trí, giao diện, biểu tượng, hình ảnh, tài liệu âm thanh và video, và ảnh tĩnh. Ngoài ra, chúng tôi nghiêm cấm việc tạo ra các sản phẩm phát sinh hoặc vật liệu có nguồn gốc từ hoặc dựa trên bất kỳ Nội dung nào bao gồm dựng phim, làm video tương tự, hình nền, chủ đề máy tính, thiệp chúc mừng, và hàng hóa.

14. Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật trên MXH Bovagau xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

15. Tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống MXH Bovagau.

16. Không được có bất kỳ hành vi nào nhằm đăng nhập trái phép hoặc tìm cách đăng nhập trái phép hoặc gây thiệt hại cho hệ thống máy chủ MXH Bovagau.

IV. Quy tắc quản lý xử phạt vi phạm Người dùng

1. Các nguyên tắc đối với Người dùng:

- Người dùng vi phạm thỏa thuận cung cấp và sử dụng mạng xã hội thì tùy theo mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm sẽ bị xử phạt tương ứng. Khi Ban quản trị MXH phát hiện Người dùng thực hiện hành vi vi phạm quy định tại Thỏa thuận này, tùy theo sự xem xét, cân nhắc của Ban quản trị MXH về mức độ vi phạm, mức độ thiệt hại (nếu có) do hành vi vi phạm của Người dùng gây ra, Ban quản trị MXH sẽ quyết định hình thức xử lý vi phạm tương ứng.

- Trường hợp hành vi vi phạm của Người dùng chưa được quy định trong Thỏa thuận này thì tùy vào tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, MXH Bovagau sẽ đơn phương, toàn quyền quyết định mức xử phạt hợp lý.

- Các hình thức xử phạt:

+ Hình thức xử phạt 1: Đình chỉ bài và gửi email cảnh cáo, nhắc nhở.

+ Hình thức xử phạt 2: Đình chỉ bài và gửi email cảnh cáo, nhắc nhở và khóa tài khoản 07 ngày

+ Hình thức xử phạt 3: Đình chỉ bài và gửi email cảnh cáo và khóa tài khoản 30 ngày hoặc khóa tài khoản vĩnh viễn.

2. Các hình thức xử phạt.

● Hình thức xử phạt 3, khóa tài khoản 30 ngày hoặc khóa vĩnh viễn được áp dụng bao gồm nhưng không giới hạn đối với các hành vi sau:

- Người dùng vi phạm quy định về đặt tên tại Khoản 2 Mục II Thỏa thuận này.

- Người dùng vi phạm bất kỳ quy định nào tại Mục II Thỏa thuận này về Các nội dung cấm trao đổi và chia sẻ trên mạng xã hội, các hành vi bị cấm.

- Sử dụng MXH Bovagau để lôi kéo tổ chức hội họp thực tế ở bên ngoài thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

- Đã vi phạm bị cảnh cáo, nhắc nhở 2 (hai) lần mà vẫn tiếp tục vi phạm.

● Hình thức xử phạt 2, khóa tài khoản 07 ngày được áp dụng bao gồm nhưng không giới hạn đối với các hành vi sau.

- Hành vi giao tiếp: Chát khiêu dâm ở mức độ nhẹ, spam chat, kích động Người dùng khác dẫn đến/để gây rối hoặc tuyên truyền những thông tin vi phạm.

- Xâm phạm riêng tư: Sử dụng hình ảnh cá nhân của người khác, công khai những tư liệu cá nhân và những thông tin của khác như danh tính, địa chỉ, số điện thoại mà chưa được sự đồng ý; quấy nhiễu Người dùng khác hoặc kích động người khác quấy nhiễu Người dùng khác.

- Công kích người khác: Sử dụng hình ảnh, thông tin, âm thanh hoặc video, xúc phạm, đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, nhạo báng, xúc phạm uy tín tới tổ chức, cá nhân.

- Vi phạm bản quyền: Ăn cắp các nội dung trên các kênh, sao chép hoặc trích dẫn mà không được phép sử dụng bản quyền của người khác.

- Đã vi phạm bị cảnh cáo, nhắc nhở 1 (một) lần mà vẫn tiếp tục vi phạm.

● Hình thức xử phạt 1, cảnh cáo, nhắc nhở được áp dụng bao gồm nhưng không giới hạn đối với các hành vi sau.

- Công kích, xuyên tạc, xúc phạm nhân phẩm các Người dùng khác.

- Lôi kéo cộng đồng Người dùng có chủ đích bằng các câu view sai phạm, vi phạm văn hóa đạo đức.

- Các hình ảnh, video được đăng tải có tính chất nhạy cảm, khiêu gợi, dung tục.

V. Nội dung cung cấp, trao đổi thông tin.

1. Người dùng MXH Bovagau có thể liên hệ để cung cấp những nội dung hoạt động phù hợp với các lĩnh vực hoạt động của MXH Bovagau mà không vi phạm pháp luật hay quy định của MXH Bovagau.

2. Nội dung đăng tải phải tương thích, phù hợp với chủ đề mà MXH Bovagau định hướng.

3. MXH Bovagau không chứng thực bất kỳ nội dung nào được đăng tải bởi bất kỳ Thành viên nào. MXH Bovagau không cho phép các hoạt động vi phạm bản quyền và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên MXH, và MXH Bovagau sẽ loại bỏ tất cả các nội dung phát hành nếu được thông báo rằng những nội dung vi phạm quyền sở hữu trí tuệ mà không cần thông báo trước.

5. Người dùng đồng ý để MXH Bovagau tự do kinh doanh, sử dụng, phát tán, trình chiếu, chỉnh sửa, biên soạn bất kỳ ý tưởng, khái niệm, cách thức, đề xuất, gợi ý, bình luận hoặc hình thức khác của Người dùng mà Người dùng cung cấp, trao đổi, chia sẻ thông qua việc sử dụng MXH Bovagau, Dịch vụ một cách hoàn toàn miễn phí. Người dùng đồng ý từ bỏ bất kỳ quyền và yêu cầu với bất kỳ khoản tiền thưởng, phí, nhuận bút, lệ phí hoặc các chi trả khác liên quan đến việc MXH Bovagau kinh doanh, sử dụng, phát tán, trình chiếu, chỉnh sửa, biên soạn bất kỳ hoặc tất cả những ý tưởng, thông tin, hình ảnh mà Người dùng cung cấp, chia sẻ, trao đổi trên MXH Bovagau và/hoặc thông qua việc sử dụng Dịch vụ của MXH.

6. Người dùng được quyền sử dụng lại thông tin đăng tải bao gồm nhưng không giới hạn việc chỉnh sửa lại, biên soạn, phân tán, trình chiếu nội dung đăng tải đó vì mục đích cá nhân hoặc phi thương mại, với điều kiện việc chỉnh sửa, biên soạn, phân tán, trình chiếu nội dung đó không vi phạm quy định tại Thỏa thuận này, quy định của pháp luật hoặc gây thiệt hại hay có nguy cơ gây thiệt hại cho tổ chức/cá nhân khác.

7. Tại các mục/nội dung được phép truyền phát hình ảnh, đăng tải bài viết, Người dùng có thể chia sẻ thông tin, hình ảnh được phép dưới các định dạng MXH Bovagau mặc định. Người dùng cam kết thực hiện trách nhiệm đảm bảo sử dụng hợp pháp nội dung thông tin số đưa lên đăng tải trên hệ thống mạng Internet.

8. Trong mọi trường hợp, MXH Bovagau được quyền xử lý các thông tin đăng tải cho phù hợp với thuần phong mỹ tục, các quy tắc đạo đức và các quy tắc đảm bảo an ninh quốc gia, và chúng tôi có toàn quyền cho phép hoặc không cho phép bài viết, thông tin, hình ảnh của Người dùng xuất hiện hay tồn tại trên hệ thống MXH Bovagau.

9. Người dùng hiểu và đồng ý rằng, khi sử dụng website và ứng dụng MXH này, Người dùng sẽ tiếp nhận nhiều nội dung thông tin, hình ảnh được đăng tải từ nhiều nguồn khác nhau. MXH Bovagau không chịu trách nhiệm về mức độ chính xác, tính hữu ích, độ an toàn, hoặc các quyền sở hữu trí tuệ liên quan tới những thông tin mà Người dùng khác đăng tải. Khi sử dụng sản phẩm có thể Người dùng thấy một vài thông tin, bình luận do Người dùng khác đăng tải không đúng sự thật, hoặc gây phản cảm, trong trường hợp này, Người dùng có thể liên hệ với MXH Bovagau để tiến hành các biện pháp cần thiết để đảm bảo xây dựng MXH Bovagau văn minh và hữu ích.

10. Khi Người dùng truy cập vào sản phẩm, ứng dụng khác hoặc website liên kết với MXH này, Người dùng phải hiểu và tuân thủ những quy định về sản phẩm mà Người dùng sử dụng. Có thể có những sản phẩm không thuộc quyền sở hữu của MXH Bovagau, và do  vậy Người dùng phải tự chịu trách nhiệm những rủi ro phát sinh khi sử dụng sản phẩm này.

11. Nhằm đảm bảo sự hài lòng của khách hàng, MXH Bovagau luôn sáng tạo, nâng cấp sản phẩm được tốt hơn, vì vậy, sản phẩm mạng xã hội này có thể được phát triển trên thiết bị viễn thông hoặc công nghệ khác (nếu có), và do vậy có thể những thông tin liên quan cá nhân sẽ được hiển thị bao gồm nhưng không giới hạn như địa điểm nơi Người dùng đang sử dụng dịch vụ, sản phẩm.

VI. Quyền và nghĩa vụ của Người dùng

1. Được sử dụng dịch vụ của mạng xã hội MXH Bovagau theo đúng Thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ giữa MXH Bovagau và Người dùng.

2. Được bảo vệ bí mật thông tin riêng và thông tin cá nhân theo Thỏa thuận này và các quy định của pháp luật về bảo mật thông tin cá nhân.

3. Tuân thủ quy chế quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội.

4. Chịu trách nhiệm về nội dung thông tin do mình lưu trữ, cung cấp, đưa trên mạng xã hội MXH Bovagau.

5. Người dùng có trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản, nếu những thông tin trên bị tiết lộ dưới bất kỳ hình thức nào thì Người dùng phải chấp nhận những rủi ro phát sinh. MXH Bovagau sẽ căn cứ vào những thông tin hiện có trong tài khoản để làm căn cứ quyết định chủ sở hữu tài khoản nếu có tranh chấp và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh.

6. Người dùng đồng ý sẽ thông báo ngay cho MXH Bovagau về bất kỳ trường hợp nào sử dụng trái phép tài khoản và mật khẩu của Người dùng hoặc bất kỳ các hành động phá vỡ hệ thống bảo mật nào. Người dùng cũng bảo đảm rằng, Người dùng luôn thoát tài khoản của mình sau mỗi lần sử dụng.

7. Khi phát hiện ra lỗi của MXH Bovagau hay các nội dung vi phạm, Người dùng thông báo cho Bộ phận quản lý nội dung MXH Bovagau qua phương thức sau:

- Website: Bovagau.vn

- Email: hello@entrade.com.vn

- Điện thoại: +84 24 7105 9988

8. Người dùng có thể sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính, bị truy tố trách nhiệm hình sự nếu Người dùng vi phạm về quyền tác giả, quyền liên quan khi Người dùng sử dụng dịch vụ MXH Bovagau này.

9. Người dùng phải tuân thủ tuyệt đối quy định về các hành vi cấm, các nội dung trao đổi cung cấp thông tin được quy định trong quy chế này. Nếu vi phạm một hoặc nhiều hành vi, tùy thuộc vào mức độ vi phạm MXH Bovagau sẽ tiến hành xử phạt với Người dùng và có thể yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý.

10. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật.

VII. Quyền và trách nhiệm của MXH Bovagau

1. Cung cấp dịch vụ mạng xã hội trừ các dịch vụ bị cấm theo quy định của pháp luật;

2. Công khai Thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội MXH Bovagau;

3. Thực hiện các biện pháp bảo vệ bí mật thông tin riêng, thông tin cá nhân của Người dùng; thông báo cho Người dùng về quyền, trách nhiệm và các rủi ro khi lưu trữ, trao đổi và chia sẻ thông tin trên mạng;

4. MXH Bovagau phải bảo đảm quyền quyết định của Người dùng khi cho phép thông tin cá nhân của mình được cung cấp cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khác;

5. MXH Bovagau có trách nhiệm phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để loại bỏ hoặc ngăn chặn thông tin có nội dung vi phạm quy định của pháp luật.

6. MXH Bovagau có quyền cung cấp thông tin cá nhân và thông tin riêng của Người dùng có liên quan đến hoạt động khủng bố, tội phạm, vi phạm pháp luật khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

7. MXH Bovagau có ít nhất hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam đáp ứng việc thanh tra, kiểm tra, lưu trữ, cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và giải quyết khiếu nại của khách hàng đối với việc cung cấp dịch vụ theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông;

8. Thực hiện việc đăng ký, lưu trữ và quản lý thông tin cá nhân của người thiết lập trang thông tin điện tử cá nhân và người cung cấp thông tin khác trên mạng xã hội theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông. Bảo đảm chỉ những người đã cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân theo quy định mới được thiết lập trang thông tin điện tử cánhân hoặc cung cấp thông tin trên mạng xã hội;

9. MXH Bovagau sẽ tiến hành báo cáo theo quy định và chịu sự thanh tra, kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

10. Trong quá trình sử dụng sản phẩm, nếu Người dùng vi phạm bất cứ điều khoản nào trong Thỏa thuận cung cấp dịch vụ mạng xã hội này, chúng tôi có toàn quyền chấm dứt, xóa bỏ tài khoản của Người dùng mà không cần sự đồng ý của Người dùng và không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với Người dùng.

11. Mọi vi phạm của chủ tài khoản trong quá trình sử dụng sản phẩm MXH Bovagau, chúng tôi có quyền tước bỏ mọi quyền lợi của chủ tài khoản đối với việc sử dụng sản phẩm cũng như sẽ yêu cầu cơ quan chức năng xử lý nếu cần thiết.

12. Khi phát hiện những vi phạm như sử dụng hacks, truyền bá nội dung cấm hoặc những lỗi khác, MXH Bovagau có quyền sử dụng những thông tin mà Người dùng cung cấp khi đăng ký tài khoản để chuyển cho Cơ quan chức năng giải quyết theo quy định của pháp luật.

13. Khi phát hiện những vi phạm về nội dung cấm được quy định tại Thỏa thuận này, MXH Bovagau có quyền không cho hiển thị ngay lập tức các thông tin vi phạm đã cập nhật bởi Người dùng và/hoặc cảnh cáo, khóa, tạm dừng tài khoản của Người dùng vi phạm.

Trong trường hợp nhận được tố cáo của Người dùng khác, MXH Bovagau sẽ tiến hành giám sát kiểm tra và log data cùng những chứng cứ liên quan, nếu phát hiện vi phạm MXH Bovagau có quyền không cho hiển thị ngay lập tức các thông tin vi phạm đã cập nhật bởi Người dùng và/hoặc cảnh cáo, khóa, tạm dừng tài khoản của Người dùng vi phạm.

Chúng tôi (MXH Bovagau) có toàn quyền quyết định các hình thức xử lý đối với các trường hợp vi phạm. Tuy vào tính chất sự việc, mức độ ảnh hưởng và nghiêm trọng, chúng tôi sẽ đưa ra hình thức xử lý phù hợp. Quyết định của MXH Bovagau là quyết định cuối cùng và người dùng đồng ý chấp hành.

14. Có trách nhiệm hỗ trợ chủ tài khoản trong quá trình sử dụng dịch vụ của MXH Bovagau.

15. Nhận và giải quyết khiếu nại của Người dùng các trường hợp phát sinh trong quá trình sử dụng MXH Bovagau, với điều kiện tài khoản đăng ký đầy đủ thông tin, trung thực và chính xác.

VIII. Giới hạn trách nhiệm và từ chối đảm bảo.

1. Chúng tôi (MXH Bovagau) sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ vấn đề gì về hệ thống trong quá trình Người dùng sử dụng sản phẩm MXH Bovagau.

2. Nếu phát sinh rủi ro, thiệt hại trong trường hợp bất khả kháng bao gồm nhưng không giới hạn như chập điện, hư hỏng phần cứng, phần mềm, sự cố đường truyền Internet hoặc do thiên tai,... Người dùng phải chấp nhận những rủi ro, thiệt hại (nếu có). Chúng tôi cam kết sẽ nỗ lực giảm thiểu những rủi ro, thiệt hại phát sinh tuy nhiên MXH Bovagau sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào phát sinh trong các trường hợp này.

3. Chúng tôi (MXH Bovagau) hoàn toàn không chịu trách nhiệm rủi ro về mọi giao dịch của Người dùng với bên thứ ba trong quá trình sử dụng sản phẩm MXH Bovagau. Khi sử dụng sản phẩm và/hoặc giao dịch với bên thứ ba, Người dùng đã hiểu và đồng ý tự chịu trách nhiệm những rủi ro phát sinh.

4. Bài viết, hình ảnh, media của Người dùng có thể có những hạn chế, có thể gây phản đối, không chính xác, hoặc không phù hợp, MXH Bovagau không có trách nhiệm cho bất kỳ bài viết nào, clip, video, hình ảnh nào. Nội dung được đăng không phản ánh quan điểm hay chính sách của chúng tôi (MXH Bovagau). Chúng tôi có quyền, nhưng không có nghĩa vụ, giám sát và hạn chế hoặc loại bỏ các nội dung đăng tải trên trừ khi chúng tôi có cơ sở cho rằng, nội dung được đăng tải là vi phạm thỏa thuận này cũng như vi phạm pháp luật.

IX. Bản quyền và quy trình báo cáo vi phạm bản quyền

1. Chúng tôi có toàn quyền, bao gồm nhưng không giới hạn trong các quyền tác giả, thương hiệu, bí mật kinh doanh, nhãn hiệu và các quyền sở hữu trí tuệ khác trong sản phẩm của MXH Bovagau. Việc sử dụng quyền và sở hữu của chúng tôi cần phải được chúng tôi cho phép trước bằng văn bản. Ngoài việc được cấp phép bằng văn bản, chúng tôi không cấp phép dưới bất kỳ hình thức nào khác cho dù đó là hình thức công bố hay hàm ý để Người dùng thực hiện các quyền trên.

2. Quy trình báo cáo vi phạm bản quyền:

- Nếu Người dùng tin rằng bất kỳ nội dung, tài liệu, hình ảnh, video hoặc các tài liệu khác của mình được cung cấp thông qua Dịch vụ MXH Bovagau đang bị vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, vui lòng thông báo cho chúng tôi về việc vi phạm bản quyền theo quy trình cụ thể được quy định dưới đây.

- Chúng tôi sẽ xử lý từng thông báo vi phạm bản quyền mà chúng tôi nhận được và xử lý theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ.

- Để giúp chúng tôi có đủ cơ sở đáp ứng các yêu cầu của Người dùng , vui lòng gửi thông báo bằng văn bản với các thông tin sau:

+ Mô tả tác phẩm có bản quyền mà Người dùng cho là bị vi phạm,

+ Mô tả về nơi mà các tài liệu Người dùng cho là vi phạm nằm trên các Dịch vụ MXH Bovagau đủ để cho phép chúng tôi xác định vị trí tài liệu đó.

+ Thông tin liên hệ của Người dùng như địa chỉ, số điện thoại, email để MXH Bovagau có thể liên hệ với Người dùng .

+ Người dùng tuyên bố rằng Người dùng tin tưởng việc sử dụng nội dung đó là không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả, đại lý độc quyền hoặc pháp luật;

+ Người dùng tuyên bố rằng các thông tin trong thông báo của Người dùng là chính xác và Người dùng chấp nhận hình phạt về tội khai man.

+ Nếu tài khoản MXH Bovagau vi phạm về sở hữu trí tuệ thông qua việc Người dùng gửi thông báo, nếu kết quả cho thấy Tài khoản có sự vi phạm thì tùy vào mức độ nghiêm trọng của sự việc, chúng tôi (MXH Bovagau) có toàn quyền quyết định xóa tài khoản vi phạm đó.

Email liên hệ: hello@entrade.com.vn

X. Những rủi ro khi lưu trữ, trao đổi và chia sẻ thông tin trên Internet

- Khi chia sẻ thông tin trên các diễn đàn, mạng xã hội, Người dùng thường cập nhật thông tin trong phần tiểu sử, ảnh và bình luận (những hồi đáp của Thành viên về các nội dung). Những thông tin này có chiều hướng tăng dần và thường xuyên được cập nhật liên tục; việc chia sẻ này vô tình tạo điều kiện cho những kẻ có mưu đồ bất chính có thông tin  thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, có thể gây tổn tại/nguy hiểm tới Người dùng.

- Nhiều Người dùng Internet dễ dàng để lộ thông tin trong trang cá nhân của mình. Các thông tin có thể bị bộc lộ như địa chỉ hòm thư điện tử, ngày tháng năm sinh hay số điện thoại có thể khiến Người dùng bị quấy rối, xâm phạm và mạo danh trên mạng.

- Nhiều người không lường trước được rằng một khi thông tin được chia sẻ trao đổi trên mạng, nó trở thành thông tin công cộng. Ngay cả khi chỉ chia sẻ với một người hoặc một nhóm người thì Người dùng cũng không thế kiểm soát được những người này sẽ làm gì với những thông tin ấy. Mặt khác, bất kỳ thông tin nào được chia sẻ trên mạng cũng có thể được xem là thông tin công cộng và từ chỗ là thông tin riêng tư sẽ bị chia sẻ và phổ biến rộng rãi. Vì vậy, chúng tôi khuyến cáo các Người dùng khi tham gia MXH chủ động cân nhắc trước khi cung cấp thông tin về cá nhân.

XI. Cơ chế giải quyết khiếu nại, tranh chấp

MXH Bovagau có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ các Người dùng của mạng xã hội giải quyết các tranh chấp trong phạm vi của mạng xã hội. Người dùng có thể gửi khiếu nại đến email:  hello@entrade.com.vn. MXH Bovagau tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về giải quyết các tranh chấp, khiếu nại của các Người dùng tham gia mạng xã hội. Vì vậy, đề nghị các Người dùng đăng ký hoặc viết bình luận tôn trọng lẫn nhau đồng thời cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin liên quan đến nhân thân. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận trong thông tin đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Các bên phát sinh tranh chấp khiếu nại sẽ phải có vai trò trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết vấn đề. Đối với người gửi khiếu nại tranh chấp cần có trách nhiệm cung cấp các chứng cứ thông tin xác thực liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫn. Bộ phận quản lý nội dung MXH Bovagau sẽ có trách nhiệm kiểm tra các chứng cứ, thông tin mà bên khiếu nại đưa ra và có phản hồi thông qua hệ thống đã nhận khiếu nại.

Thời hạn giải quyết khiếu nại là: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông tin từ Thành viên.

MXH Bovagau chỉ hỗ trợ, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Người dùng trong trường hợp Người dùng đã ghi đầy đủ, trung thực và chính xác thông tin khi đăng ký tài khoản.

Đối với tranh chấp giữa Người dùng MXH Bovagau với nhau, có thể Bộ phận quản lý nội dung MXH Bovagau sẽ gửi thông tin liên hệ cho các đối tượng tranh chấp để các bên tự giải quyết hoặc Bộ phận quản lý nội dung MXH Bovagau sẽ căn cứ vào tình hình thực tế để giải quyết. Theo đó, MXH Bovagau sẽ bảo vệ quyền lợi tối đa có thể cho Người dùng MXH Bovagau hợp pháp và chính đáng. Sau khi các bên đã giải quyết xong tranh chấp phải có trách nhiệm báo lại cho Bộ phận quản lý nội dung MXH Bovagau.

Trong trường hợp tranh chấp phát sinh đã được chứng minh từ lỗi của một Người dùng xác định MXH Bovagau sẽ có biện pháp cảnh cáo, khóa tài khoản hoặc chuyển cho cơ quan pháp luật có thẩm quyền tùy theo mức độ của sai phạm. MXH Bovagau sẽ chấm dứt và gỡ bỏ toàn bộ bài viết, bình luận của Người dùng đó trên MXH Bovagau đồng thời yêu cầu Người dùng đó phải công khai xin lỗi bên đã bị xâm phạm.

Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh từ trao đổi giữa các bên, thì một trong hai bên sẽ có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên.

XII. Thu thập thông tin các nhân và chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân của Người dùng dịch vụ mạng xã hội.

Để đảm bảo phục vụ và cung cấp tới Người dùng các dịch vụ ngày càng tốt hơn và thực hiện việc cung cấp cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền khi có yêu cầu, MXH Bovagau sẽ tiến hành thu thập dữ liệu cá nhân của Người dùng.

1. Các định nghĩa

Tại Mục XII này, các từ ngữ dưới đây được giải thích như sau:

1.1. Dữ liệu cá nhân cơ bản: Là các thông tin gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể và không thuộc phạm vi của Dữ liệu cá nhân nhạy cảm như được quy định tại khoản 1.2 dưới đây, bao gồm:

a. Họ, chữ đệm và tên khai sinh, tên gọi khác (nếu có);

b. Ngày, tháng, năm sinh; ngày, tháng, năm chết hoặc mất tích;

c. Giới tính;

d. Nơi sinh, nơi đăng ký khai sinh, nơi thường trú, nơi tạm trú, nơi ở hiện tại, quê

quán, địa chỉ liên hệ;

e. Quốc tịch;

f. Hình ảnh của cá nhân;

g. Số điện thoại, số chứng minh nhân dân, số định danh cá nhân, số hộ chiếu, số giấy

phép lái xe, số biển số xe, số mã số thuế cá nhân, số bảo hiểm xã hội, số thẻ bảo

hiểm y tế;

h. Tình trạng hôn nhân;

i. Thông tin về mối quan hệ gia đình (cha mẹ, con cái);

j. Thông tin về tài khoản số của cá nhân; dữ liệu cá nhân phản ánh hoạt động, lịch sử

hoạt động trên không gian mạng; và

k. Các thông tin khác (nếu có)

1.2 Dữ liệu cá nhân nhạy cảm: Là dữ liệu cá nhân gắn liền với quyền riêng tư của cá nhân mà khi bị xâm phạm sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp tới quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, gồm:

a. Thông tin định danh Người dùng theo quy định của pháp luật (nếu có); 

b. Dữ liệu và thông tin về, thuộc và liên quan đến tài khoản tại các ứng dụng/mạng xã hội/tổ chức cung cấp dịch vụ được phép khác (bao gồm nhưng không chỉ gồm tài khoản google, facebook, tài khoản giao dịch chứng khoán tại đơn vị hợp tác liên kết với MXH Bovagau (nếu có)) được Người dùng sử dụng để đăng ký và/hoặc đăng nhập vào MXH Bovagau; 

c. Thông tin qua việc sử dụng thiết bị di động/thiết bị có kết nối Internet, gồm: 

(i) Các thông tin cơ bản về thiết bị được Người dùng sử dụng khi sử dụng Dịch vụ như: Loại thiết bị (điện thoại di động, máy tính, thiết bị khác) hệ điều hành và các dữ liệu cơ bản khác (nếu có);  

(ii) Hành vi trên không gian mạng: Là các thông tin được gửi đến từ thiết bị máy tính, điện thoại hoặc các thiết bị khác mà Người dùng sử dụng để truy cập, sử dụng Dịch vụ và được MXH Bovagau thu thập như: Dữ liệu trang website Người dùng truy cập, loại trình duyệt, địa chỉ IP, ngôn ngữ, ngày và giờ kết nối/truy cập trang tin điện tử, thống kê sử dụng ứng dụng, vị trí và các dữ liệu khác (nếu có). 

1.3 Dữ liệu tiếp thị: Là các thông tin về sự quan tâm của Người dùng đối với quảng cáo, dữ liệu cookie, dữ liệu clickstream, phản ứng với tiếp thị trực tiếp, và lựa chọn không tham gia tiếp thị trực tiếp…. 

1.4 Xử lý dữ liệu cá nhân là một hoặc nhiều hoạt động tác động tới dữ liệu cá nhân (sau đây gọi chung là “Xử lý”), như: thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy dữ liệu cá nhân hoặc các hành động khác có liên quan. 

2. Các thông tin của Người dùng được MXH Bovagau thu thập

Bằng việc đăng ký/đăng nhập vào tài khoản và sử dụng MXH Bovagau, Người dùng chấp thuận việc MXH Bovagau được phép thu thập các thông tin, dữ liệu cá nhân của Người dùng (sau đây gọi chung là “Thông tin Người dùng”) được quy định như dưới đây: 

2.1 Các Dữ liệu cá nhân cơ bản; Dữ liệu cá nhân nhạy cảm và Dữ liệu tiếp thị của Người dùng. 

2.2 Các thông tin/dữ liệu cá nhân của Người dùng mà MXH Bovagau nhận được thông qua một Bên thứ ba khác, cụ thể như sau: Người dùng có thể sẽ cung cấp thông tin thông qua việc truy cập thông tin cá nhân được lưu trữ bởi bên thứ ba, chẳng hạn như bên bên tạo lập và quản lý loại tài khoản dịch vụ/tài khoản mạng xã hội mà Người dùng sử dụng tài khoản đó để đăng nhập vào MXH Bovagau, bên cung cấp dịch vụ xác thực thông tin, các nhà cung cấp hàng hóa/dịch vụ, các trang/ứng dụng điện tử có liên quan đến hoạt động cung cấp dịch vụ của MXH Bovagau cho Người dùng (nếu có). Thông qua đó, MXH Bovagau có thể nhận được các thông tin được kiểm soát từ các bên thứ ba này một cách hợp pháp và Người dùng đồng ý rằng MXH Bovagau có thể thu thập, lưu trữ và sử dụng các thông tin này căn cứ theo các nội dung tại Mục XII này. 

2.3 Ngoài các thông tin, dữ liệu cá nhân được đề cập tại khoản 2.1 và khoản 2.2 trên đây, MXH Bovagau có quyền thu thập thêm bất kỳ loại thông tin nào khác của Người dùng với điều kiện là MXH Bovagau đã thông báo cho Người dùng (bằng một trong các hình thức như: Gửi tin nhắn văn bản tới số điện thoại Người dùng đã đăng ký; Gửi thư điện tử tới địa chỉ email Người dùng đã đăng ký; Gửi văn bản thông báo tới địa chỉ thường trú/địa chỉ liên lạc/địa chỉ làm việc Người dùng đã đăng ký; Hiển thị tại ứng dụng khi Người dùng truy cập vào trang chủ của MXH Bovagau). 

3. Nguồn của Thông tin Người dùng được MXH Bovagau thu thập

MXH Bovagau cam kết chỉ thu thập Thông tin Người dùng từ các nguồn như sau: 

3.1 Các thông tin do Người dùng khai báo/cung cấp cho MXH Bovagau trong quá trình Người dùng thực hiện: Đăng ký tài khoản, đăng ký sử dụng dịch vụ; điền tờ khai, biểu mẫu; ký kết hợp đồng, thỏa thuận với MXH Bovagau; cập nhật thông tin; liên hệ với MXH Bovagau qua kênh chăm sóc Người dùng hoặc các hình thức liên lạc khác; 

3.2 Khi Người dùng truy cập website và/hoặc ứng dụng trên thiết bị di động (app) (nếu có) của MXH Bovagau, MXH Bovagau có thể sử dụng các công cụ theo dõi/thống kê hoạt động của tài khoản đó trên thiết bị nhằm đánh giá hiệu quả tính năng và theo dõi các lỗi xảy ra với người dùng. Các công cụ được hoạt động một cách hợp pháp và không theo dõi, thống kê các dữ liệu nhạy cảm có tính bảo mật cao của Người dùng. 

3.3 Khi Người dùng sử dụng các công cụ giao dịch và thanh toán/sử dụng Dịch vụ (nếu có) thông qua internet, MXH Bovagau có thể tiếp nhận thêm các thông tin về Người dùng như địa chỉ username, email, thông tin tài khoản ngân hàng... MXH Bovagau có thể sẽ phải kiểm tra những thông tin này với cơ sở dữ liệu người dùng của mình nhằm xác nhận rằng Người dùng có phải là Người dùng của MXH Bovagau hay không, giúp việc thực hiện các Dịch vụ cho Người dùng được thuận lợi. Các thông tin tiếp nhận được sẽ được MXH Bovagau bảo mật như những thông tin mà MXH Bovagau thu thập được trực tiếp từ Người dùng; và 

3.4 MXH Bovagau thu thập Thông tin Người dùng thông qua bên thứ ba (như được quy định tại khoản 2.2 Điều 2 của Mục XII này). 

4. Mục đích thu thập Thông tin Người dùng

Người dùng đồng ý rằng MXH Bovagau có quyền ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy và bất kỳ hành động xử lý Thông tin Người dùng nào khác được MXH Bovagau thu thập quy định tại Mục XII này cho các mục đích sau: 

4.1 Để xử lý Thông tin Người dùng theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật, bao gồm nhưng không chỉ gồm thực hiện cho mục đích đảm bảo an ninh quốc gia, trật tư an toàn xã hội và/hoặc phục vụ quản lý nhà nước về thị trường chứng khoán; 

4.2 Để cung cấp dịch vụ trên nền tảng MXH Bovagau, bao gồm cả việc (i) Phục vụ hoạt động quản lý nghiệp vụ, khai thác và cung cấp dịch vụ; (ii) Xác thực/cập nhật thông tin; Hỗ trợ các yêu cầu của Người dùng; (iii) Điều tra và giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của Người dùng; và (iv) Cung cấp cho Người dùng những thông tin (như nghiên cứu đầu tư), đề xuất, hay các tư vấn về dịch vụ mà MXH Bovagau cung cấp. 

4.3 Để theo dõi và cải thiện Dịch vụ hỗ trợ Người dùng, bao gồm cả việc (i) Phát triển sản phẩm và tính năng mới của dịch vụ; (ii) Phân tích Người dùng, quản lý dịch vụ, để vận hành dịch vụ (xử lý lỗi hệ thống, phân tích dữ liệu, thử nghiệm, nghiên cứu và thống kê để đánh giá hiệu quả của dịch vụ); (iii) Hỗ trợ và quản lý giao dịch và/hoặc tài khoản của Người dùng với MXH Bovagau; và (iv) Để hỗ trợ cho các hoạt động kinh doanh của MXH Bovagau, bao gồm việc đánh giá và quản lý rủi ro và tuân thủ quy định của pháp luật. 

4.4 Để quảng cáo, tiếp thị, truyền thông, bao gồm cả việc quảng cáo, tiếp thị các sản phẩm, dịch vụ, ưu đãi phù hợp với thói quen sử dụng Dịch vụ của Người dùng. Bằng việc tiếp tục sử dụng Dịch vụ và đồng ý với Mục XII này, Người dùng đồng ý nhận email, tin nhắn và bản tin định kỳ của MXH Bovagau. Trường hợp Người dùng không muốn nhận những thông báo, quảng cáo, truyền thông nêu trên từ MXH Bovagau, Người dùng có thể làm theo những hướng dẫn được MXH Bovagau cung cấp để từ chối nhận các thông tin này. 

4.5 Để kiểm soát, ngăn chặn hoặc khắc phục các hành vi gian lận, lừa đảo hay những hoạt động vi phạm, bất hợp pháp: MXH Bovagau trong khả năng của mình sẽ phân tích rủi ro, phòng ngừa hành vi gian lận và quản trị rủi ro để bảo vệ Người dùng, bảo vệ hoạt động kinh doanh, bao gồm gian lận, lừa đảo, bao gồm cả hành vi liên quan đến các bên thứ ba khác. 

4.6 Liên hệ với Người dùng: MXH Bovagau có thể liên lạc với Người dùng hoặc người được Người dùng ủy quyền bằng đường bưu điện, điện thoại, thư điện tử, fax, nền tảng (website/ứng dụng điện tử) của MXH Bovagau... liên quan đến các vấn đề của Người dùng. 

4.7 Ghi nhớ lựa chọn của Người dùng: MXH Bovagau có thể ghi nhớ các lựa chọn của Người dùng để sử dụng cho các lần sử dụng Dịch vụ tiếp theo. 

4.8 Cá nhân hóa trải nghiệm của Người dùng: MXH Bovagau có thể sử dụng việc lưu trữ một số thông tin của người dùng như email, tùy chỉnh (config)... trên trình duyệt dưới dạng cookies, trên thiết bị di động trong bộ nhớ an toàn (secure storage). Các thông tin này đều áp dụng cơ chế bảo mật về mã hóa dữ liệu với thông tin nhạy cảm và được kiểm thử bởi các bên thứ ba cung cấp dịch vụ kiểm thử bảo mật và an toàn dữ liệu hợp pháp. 

4.9 Phân tích, dự đoán hành vi của Người dùng nhằm cung cấp Dịch vụ cho Người dùng: MXH Bovagau có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của Người dùng theo Mục XII này để phân tích, dự đoán hành vi của Người dùng nhằm phục vụ cho việc cung cấp dịch vụ hoặc cung cấp cho Bên thứ ba để có cơ sở cung cấp dịch vụ cho Người dùng. 

4.10 Các dữ liệu được suy luận: MXH Bovagau có thể suy luận thông tin về Người dùng như sở thích, hành vi của Người dùng dựa trên các hoạt động và tương tác của Người dùng trên nền tảng MXH Bovagau. 

4.11 Các mục đích hợp pháp khác nhằm cung cấp các dịch vụ hiệu quả và đáng tin cậy và để cải thiện các sản phẩm dịch vụ cung cấp cho người sử dụng. Trong đó, Thông tin Người dùng có thể được chia sẻ giữa các bộ phận nội bộ của MXH Bovagau. 

5. Phạm vi sử dụng Thông tin Người dùng

Ngoài các mục đích đã nêu tại Điều 4, MXH Bovagau cam kết không sử dụng Thông tin Người dùng cho bất cứ mục đích nào khác. Đồng thời, MXH Bovagau cam kết không bán, chuyển nhượng, cho thuê, tiết lộ, chia sẻ Thông tin Người dùng cho bất kỳ bên thứ ba nào mà (i) không có sự chấp thuận của Người dùng hoặc (ii) không theo đúng quy định pháp luật, ngoại trừ trường hợp tiết lộ, cung cấp Thông tin Người dùng theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bao gồm nhưng không chỉ gồm: Khi cung cấp thông tin yêu cầu của Tòa án hay Cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc với các cơ quan quản lý, tổ chức quản lý thị trường và các cơ quan có thẩm quyền khác.

6. Bảo vệ và lưu trữ Thông tin Người dùng

6.1 Bảo vệ Thông tin Người dùng 

MXH Bovagau lưu giữ và bảo mật thông tin cá nhân của Người dùng tại các máy chủ hệ thống và được bảo đảm an toàn theo đúng quy định của pháp luật. Các hoạt động tương tác trực tiếp với các máy chủ (server) và máy móc đặt tại các Trung tâm dữ liệu (Data Center) đều phải tuân thủ chặt chẽ các quy định và quy trình về an toàn, an ninh và bảo mật theo quy định; đáp ứng các yêu cầu về an toàn và bảo mật công nghệ thông tin. 

Cơ chế bảo mật hệ thống cơ sở dữ liệu được tiến hành như sau: 

a. Quy hoạch cơ sở dữ liệu: hệ cơ sở dữ liệu (CSDL) của MXH Bovagau được quy hoạch theo từng loại dữ liệu, trong đó các dữ liệu của Người dùng được lưu trữ tách biệt khỏi các loại dữ liệu khác và được triển khai theo chiến lược bảo mật riêng phù hợp với yêu cầu bảo mật của dữ liệu. Việc khai thác trên các thành phần CSDL chỉ có thể tiến hành qua giao diện ứng dụng được xây dựng bởi MXH Bovagau bảo đảm các tiêu chí bảo mật.  

b. Mã hóa các trường dữ liệu quan trọng: Những trường chứa thông tin nhạy cảm yêu cầu tính bảo mật cao (nếu có) được mã hóa bằng thuật toán mã hoá theo đúng tiêu chuẩn bảo mật, được bộ phận kỹ thuật của MXH Bovagau lựa chọn và triển khai phù hợp với yêu cầu của dữ liệu. Các thông tin có độ mật cao luôn được lưu trữ ở dạng mã hóa. Chỉ có các cán bộ chuyên trách kĩ thuật của MXH Bovagau mới có thể giải mã các thông tin này khi phát sinh nhu cầu. Một số thông tin như mật khẩu truy cập tài khoản của Người dùng được mã hoá một chiều, không thể giải mã dưới bất cứ hình thức nào.  

6.2 Lưu trữ Thông tin Người dùng 

a. MXH Bovagau sẽ lưu trữ dữ liệu cá nhân do Người dùng cung cấp trên hệ thống nội bộ trong quá trình cung cấp Dịch vụ. 

b. Thông tin Người dùng sẽ được lưu trữ trong một thời gian nhất định cho đến khi Người dùng chấm dứt sử dụng Dịch vụ của MXH Bovagau hoặc theo yêu cầu chấm dứt lưu trữ của Người dùng hoặc một thời gian khác dài hơn nếu theo quy định pháp luật bắt buộc hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc cho đến khi Người dùng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp, tùy điều kiện nào đến trước. Tuy nhiên trong trường hợp MXH Bovagau hủy thông tin đã cung cấp dẫn đến khả năng MXH Bovagau vi phạm quy định pháp luật chuyên ngành về lưu trữ thông tin, dữ liệu Người dùng thì Người dùng đồng ý từ bỏ không hủy ngang và vô điều kiện quyền yêu cầu xóa, hủy, ngừng lưu trữ Thông tin Người dùng như vậy.

7. Cá nhân/ tổ chức có thể tiếp cận Thông tin Người dùng

Bằng việc chấp thuận giao kết Mục XII này, Người dùng đống ý cho phép MXH Bovagau được chia sẻ và tiết lộ Thông tin Người dùng cho các chủ thể sau đây, theo đó, Người dùng đồng ý rằng các chủ thể này có thể Xử lý một phần hoặc toàn bộ Thông tin Người dùng được chia sẻ theo cách tương tự như được quy định trong Mục VIII này: 

7.1 Nội bộ MXH Bovagau: Cá nhân, đơn vị làm việc trong nội bộ MXH Bovagau, công ty con, các công ty có mối quan hệ thành viên, liên kết, kiểm soát, sở hữu, cũng như các công ty có quyền sở hữu trong công ty của MXH Bovagau (sau đây gọi chung là “Công ty liên kết”). 

7.2 Với các Bên thứ ba, gồm: 

a. Các đối tác, doanh nghiệp hợp tác, nhà thầu, đại lý với MXH Bovagau và/hoặc Công ty liên kết để cung cấp các Dịch vụ; 

b. Tổ chức tài chính khác, để hợp tác phát triển Dịch vụ; 

c. Các ứng dụng hoặc website khác tích hợp API hoặc dịch vụ của MXH Bovagau và/hoặc Công ty liên kết; hoặc các ứng dụng điện tử, ứng dụng trên thiết bị di động hoặc các website có API hoặc dịch vụ mà MXH Bovagau/Công ty liên kết tích hợp; và 

d. Các đối tác doanh nghiệp của MXH Bovagau và/hoăc Công ty liên kết; cung cấp các chương trình khuyến mại, cuộc thi hoặc Dịch vụ chuyên biệt. 

Trong trường hợp MXH Bovagau và/hoặc Công ty liên kết chia sẻ thông tin với các bên thứ ba, để đảm bảo việc bảo mật thông tin của Người dùng, giữa MXH Bovagau và/hoặc Công ty liên kết và các bên thứ ba sẽ quy định rõ ràng và nghiêm ngặt các yêu cầu với việc các bên thứ ba phải có nghĩa vụ bảo mật các thông tin của Người dùng dựa trên các điều khoản và điều kiện mà MXH Bovagau đã cam kết với Người dùng theo quy định của Mục XII này. 

7.3 Với công chúng: khi Người dùng gửi nội dung lên diễn đàn MXH Bovagau, diễn đàn công cộng khác do MXH Bovagau và/hoặc Công ty liên kết lập hoặc các diễn đàn khác bao gồm cả các thông tin được Người dùng đăng tải trên các diễn đàn công cộng như Fanpage của MXH Bovagau trên Facebook hoặc các mạng xã hội khác. 

7.4 Với các đơn vị cung cấp dịch vụ và các đối tác doanh nghiệp của MXH Bovagau và/hoặc Công ty liên kết bao gồm: 

a. Các đơn vị cung cấp dịch vụ, đơn vị tư vấn, đối tác tiếp thị, hãng nghiên cứu thị trường; 

b. Nhà thầu, nhà cung cấp dịch vụ và bên thứ ba khác để hỗ trợ hoạt động kinh doanh của MXH Bovagau; 

c. Các bên nhận chuyển nhượng hoặc người kế nhiệm trong trường hợp sáp nhập, chia tách, tái cơ cấu, tổ chức lại, giải thể hoặc bán chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ tài sản của MXH Bovagau; và 

d. Trong quá trình thực hiện việc thương lượng, sáp nhập, bán tài sản, hợp nhất hoặc tái cấu trúc, cấp vốn, mua lại tất cả hoặc một phần công việc kinh doanh của MXH Bovagau với một tổ chức khác. Đối với mục đích này, MXH Bovagau có thể xóa các phần dữ liệu có thể nhận dạng Người dùng và chia sẻ dữ liệu được ẩn danh/mã hóa cho một công ty khác. 

8. Phương thức kiểm soát Thông tin Người dùng

Các Bên đồng ý rằng Người dùng có thể áp dụng các phương thức sau đây với mục đích để kiểm soát Thông tin Người dùng: 

8.1 Quyền được biết về hoạt động xử lý Thông tin Người dùng: Chi tiết đã được đề cập từ Điều 1 đến Điều 7 của Mục XII này. 

8.2 Quyền đồng ý hoặc không đồng ý cho phép xử lý Thông tin Người dùng: MXH Bovagau chỉ Xử lý Thông tin Người dùng theo các phương thức/cách thức quy định tại Mục XII này sau khi đã có sự chấp thuận của Người dùng. 

8.3 Quyền truy cập:  

a. Người dùng có quyền yêu cầu xác nhận rằng Thông tin Người dùng đã được MXH Bovagau Xử lý cũng như yêu cầu cung cấp một số thông tin khác như loại dữ liệu được Xử lý, mục đích Xử lý bằng cách gửi một yêu cầu bằng văn bản cho MXH Bovagau. 

b. Người dùng có thể truy cập vào website nền tảng MXH Bovagau (và/hoặc theo bất kỳ phương thức nào khác tùy thuộc vào hệ thống của MXH Bovagau từng thời kỳ) để xem Thông tin Người dùng trong quá trình sử dụng Dịch vụ của MXH Bovagau. 

8.4 Quyền chỉnh sửa: Tùy thuộc vào mức độ đáp ứng về hệ thống của MXH Bovagau, Người dùng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu MXH Bovagau thực hiện việc này bằng cách gửi yêu cầu bằng văn bản. 

8.5 Quyền phản đối: Người dùng có quyền phản đối bất cứ lúc nào việc MXH Bovagau Xử lý Thông tin Người dùng không phù hợp với việc xử lý thông tin quy định tại Mục XII này. 

8.6 Quyền rút lại sự đồng ý: Người dùng có quyền rút lại sự đồng ý trước đây bất kỳ lúc nào và MXH Bovagau có nghĩa vụ cung cấp Dịch vụ tương ứng như yêu cầu của Người dùng.  

8.7 Quyền xóa Thông tin Người dùng: Tùy thuộc vào mức độ đáp ứng về hệ thống của MXH Bovagau, Người dùng có quyền trực tiếp xóa bằng các tính năng quản lý thông tin trên nền tảng website của MXH Bovagau và/hoặc yêu cầu MXH Bovagau xóa một phần hoặc toàn bộ các Thông tin Người dùng, với điều kiện là (i) Người dùng đã gửi một yêu cầu bằng văn bản về việc yêu cầu xóa thông tin như vậy; (ii) Người dùng đã thực hiện đầy đủ các trình tự, thủ tục liên quan đến yêu cầu xóa thông tin như quy định của MXH Bovagau; và (iii) yêu cầu xóa Thông tin Người dùng là yêu cầu hợp pháp, hợp lệ. Nếu Người dùng xóa toàn bộ thông tin tài khoản, MXH Bovagau sẽ xóa toàn bộ nội dung và bình luận Người dùng đã đăng tải trên MXH Bovagau. Khi tài khoản của Người dùng đã bị xóa vĩnh viễn, Người dùng sẽ không thể kích hoạt lại tài khoản hoặc lấy lại thông tin, kể cả nội dung Người dùng đã đăng. Các thông tin được xóa sẽ được gỡ bỏ khỏi các bản sao lưu và hệ thống khôi phục sau thảm họa trong vòng 90 ngày kể từ ngày bị xóa. 

8.8 Quyền yêu cầu cung cấp Thông tin Người dùng: Tại bất kỳ thời điểm nào có hiệu lực của Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán, Người dùng có quyền yêu cầu MXH Bovagau cung cấp cho Người dùng Thông tin Người dùng và/hoặc yêu cầu MXH Bovagau cung cấp Thông tin Người dùng cho bên thứ ba khác, trừ trường hợp luật có quy định khác. 

8.9 Quyền khiếu nại: Người dùng có quyền khiếu nại trực tiếp với MXH Bovagau bằng văn bản hoặc thông qua địa chỉ thư điện tử: hello@entrade.com.vn hoặc với cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp MXH Bovagau vi phạm luật pháp hiện hành liên quan đến hoạt động bảo vệ dữ liệu cá nhân của Người dùng. 

8.10 Quyền hạn chế việc Xử lý: Người dùng có thể ngắt kết nối quyền truy cập của ứng dụng dành cho thiết bị di động của MXH Bovagau đối với một số thông tin thiết bị được lưu trữ thông qua việc Người dùng tự cài đặt trên thiết bị của Người dùng.  

Mặc dù có các quyền nêu tại Điều này, Người dùng hiểu và chấp nhận rằng trường hợp MXH Bovagau đánh giá việc Người dùng thực thi bất kỳ quyền nào nêu tại Khoản 2, Khoản 5, Khoản 6, Khoản 7, Khoản 9, Khoản 10 Điều 8 này sẽ giới hạn một phần hoặc toàn bộ khả năng cung cấp Dịch vụ của MXH Bovagau, MXH Bovagau có quyền đơn phương và tự động ngừng/chấm dứt cung cấp Dịch vụ cho Người dùng ngay sau khi thực hiện quyền có liên quan cho Người dùng và Người dùng chấp nhận việc Dịch vụ bị ngừng/chấm dứt cung cấp theo cách thức và trong trường hợp như vậy. 

9. Cách thức liên hệ với MXH Bovagau về vấn đề bảo mật thông tin

9.1 Bất cứ khi nào cần liên hệ với MXH Bovagau về vấn đề bảo mật thông tin, Người dùng có thể liên hệ trực tiếp với MXH Bovagau bằng cách gửi email/gọi điện thoại/gửi văn bản đề nghị tới các địa chỉ sau: 

Địa chỉ: số 46 Ngô Quyền, phường Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Email: hello@entrade.com.vn

Số điện thoại: +84 24 7105 9988

9.2 MXH Bovagau có trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan đến thời hạn xử lý yêu cầu và/hoặc cách thức xử lý yêu cầu của Khách hàng với điều kiện là Khách hàng đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu liên quan đến trình tự, thủ tục, điều kiện xử lý yêu cầu đó. 

10. Điều khoản miễn trừ

10.1 Người dùng có nghĩa vụ thực hiện các phương thức kiểm soát bảo mật Thông tin Người dùng và phải tự chịu trách nhiệm về mọi vấn đề phát sinh do việc không thực hiện hoặc thực hiện không đúng khuyến cáo của MXH Bovagau. 

10.2 Thông tin được MXH Bovagau cung cấp trên trang thông tin điện tử và ứng dụng di động của MXH Bovagau (nếu có) là đúng như nội dung đăng tải. MXH Bovagau không có bất kỳ đảm bảo nào, dù rõ ràng hay ngầm định, bao gồm không giới hạn những đảm bảo liên quan đến thông tin, dịch vụ hay sản phẩm được cung cấp, chào bán trên các nền tảng này hoặc thông qua kết nối với các nền tảng nay của MXH Bovagau hay bất kỳ một sự đảm bảo ngầm định nào về khả năng mua được, bán được, hoặc phù hợp được với một mục đích cụ thể, hay không có bất kỳ sự vi phạm nào. 

10.3 MXH Bovagau, Công ty liên kết, đối tác hay nhà cung cấp của MXH Bovagau không phải chịu trách nhiệm trong bất kỳ trường hợp nào về những thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, do bị xử phạt, do ngẫu nhiên, do một tình huống cụ thể hay mang tính hệ quả nào phát sinh do liên hệ theo một cách nào đó với việc sử dụng website của MXH Bovagau hoặc với việc bị gián đoạn hoặc không sử dụng được website của MXH Bovagau, hay chịu trách nhiệm về bất kỳ thông tin nào (bao gồm cả thông tin về doanh nghiệp), phần mềm, sản phẩm và dịch vụ nhận được qua, hay xuất phát từ việc sử dụng website của MXH Bovagau, cho dù có dựa trên hợp đồng hay ngoài hợp đồng, do nghĩa vụ theo pháp luật, hay những nguyên nhân khác, ngay cả khi MXH Bovagau và/hoặc đối tác hay người cung cấp đã được tư vấn về khả năng xảy ra những thiệt hại này. 

10.4 Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm này áp dụng đối với tất cả những thiệt hại hoặc tổn thất gây ra do bất kỳ sự không hoạt động được, do lỗi, do không thực hiện, do gián đoạn, do xóa bỏ, do khiếm khuyết, ngưng trệ trong quá trình vận hành hoặc truyền dẫn, do virus máy tính, do hỏng đường truyền, do trộm cắp hoặc phá hoại, hoặc do truy nhập trái phép, sửa đổi trái phép hay sử dụng trái phép các bản ghi, cho dù đó là do vi phạm hợp đồng hay ngoài hợp đồng, do vô ý hoặc do bất kỳ một nguyên nhân nào khác. 

XIII. Hiệu lực của thỏa thuận.

1. Các điều khoản quy định tại Thỏa Thuận này được quy định trên website có thể được MXH Bovagau toàn quyền cập nhật, chỉnh sửa bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước tới Người dùng. MXH Bovagau sẽ công bố rõ trên Website, ứng dụng MXH về những thay đổi, bổ sung đó.

2. Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản Thỏa Thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội MXH Bovagau này xung đột với các quy định của luật pháp Việt Nam, điều khoản đó sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, phần còn lại của Thỏa Thuận vẫn giữ nguyên giá trị.

Thỏa Thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ MXH Bovagau có giá trị từ ngày 05 tháng 07 năm 2021.

© 2021 Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính Encapital
Địa chỉ: 46 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội - MST: 0108400691
Số điện thoại: 02471059988 - Email: team@bovagau.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Quang Sơn.
Giấy phép thiết lập MXH số 417/GP-BTTTT, ký ngày 05/07/2021.