Trang chủ
Video
Chế ảnh


Chứng khoán

Trương Cẩm Tú

3 tháng trước

3 mã cổ phiếu bị HOSE xử lý vi phạm do lợi nhuận chưa phân phối âm

Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) đã ra thông báo xử lý vi phạm một số cổ phiếu

3 mã cổ phiếu bị HOSE xử lý vi phạm do lợi nhuận chưa phân phối âm
Chế ảnh này

HOSE đã ra thông báo xử lý vi phạm 3 mã cổ phiếu dưới hình thức giữ nguyên diện cảnh báo và diện kiểm soát. Với lý do chính là cả 3 tổ chức niêm yết này đều ghi nhận lợi nhuận phân phối âm.


Cụ thể, 2 mã cổ phiếu thuộc diện cảnh báo: RDP, DLG và 1 mã cổ phiếu thuộc diện kiểm soát: PMG.RDP (CTCP Rạng Đông Holding, HOSE) tiếp tục duy trì diện cảnh báo với lý do: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là -60.971 tỷ đồng theo báo cáo tài chính (BCTC) soát xét bán niên 2023. Điều này chưa đáp ứng được quy định tại điểm b điều 4 khoản 37 để được xem xét ra khỏi diện bị cảnh báo theo Quy chế Niêm yết và giao dịch Chứng khoán niêm yết (Quyết định 17/QĐ-HĐTV).


Đồng cảnh ngộ, ngay sau khi bị yêu cầu mở thủ tục phá sản, DLG (CTCP Tập đoàng Đức Long Gia Lai, HOSE) tiếp tục đón tin xấu khi cổ phiếu giữ nguyên diện bị cảnh báo từ HOSE bởi lợi nhuận chưa phân phối ở mức âm: -2.402,2 tỷ đồng.


Một lý do khác nữa, đến từ tổ chức kiểm toán có kết luận ngoại trừ đối với BCTC soát xét bán niên năm 2023 với Đức Long Gia Lai. Do vậy, cổ phiếu chưa đáp ứng quy định tại điểm c khoản 4 điều 37 của Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết.


Ở diện bị kiểm soát, PMG (CTCP Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung, HOSE) với lợi nhuận chưa phân phối vẫn ở mức âm tính đến hết ngày 30/6/2023, -109,9 tỷ đồng. Căn cứ vào điểm b, khoản 4, điều 38 về những trường hợp Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) xem xét đưa ra khỏi diện bị kiểm soát theo Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết, cổ phiếu PMG giữ nguyên diện bị kiểm soát.


Cổ phiếu thuộc diện cảnh báo và kiểm soát nhằm để cung cấp thông tin tới nhà đầu tư các cổ phiếu đang có vấn đề trong sản xuất kinh doanh, góp phần giúp nhà đầu tư thận trọng trong việc quyết định mua - bán cổ phiếu.


Ngoài ra, cổ phiếu thuộc diện kiểm soát còn bị hạn chế thời gian giao dịch cho đến khi tổ chức niêm yết thực hiện công bố thông tin và/hoặc giải trình đầy đủ theo yêu cầu của SGDCK.


Có lẽ vì vậy, hiện tại trên sàn, thị giá 3 mã cổ phiếu RDP, DLG và PMG không mấy khả quan, giao dịch ở mức khá thấp so với mặt bằng. Trong đó, DLG có giá thấp nhất là 2.940 đồng/cp, PMG là 9.670 đồng/cp và RDP với 8.760 đồng/cp.


Giải thích thuật ngữ và nội dung chi tiết một số quy định theo Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định 17/QĐ-HĐTV ngày 31/03/2022


- Kết luận kiểm toán ngoại trừ: là một trong các dạng ý kiến kiểm toán không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần, bao gồm: những quan điểm, đánh giá của kiểm toán viên trình bày trong BCTC soát xét có chứa đựng các sai sót trọng yếu nhưng không lan tỏa đối với BCTC.


- Điểm b,c, khoản 4, điều 37:


4. SGDCK sẽ xem xét đưa chứng khoán ra khỏi diện bị cảnh báo:


"...b) Chứng khoán đang trong diện bị cảnh báo theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này sẽ được đưa ra khỏi diện cảnh báo khi lợi nhuận sau thuế chưa phân phối không âm căn cứ trên báo cáo tài chính bán niên có soát xét hoặc báo cáo tài chính năm có kiểm toán kỳ kế tiếp và ý kiến kiểm toán là ý kiến chấp nhận toàn phần


c) Chứng khoán đang trong diện bị cảnh báo theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này được đưa ra khỏi diện cảnh báo khi ý kiến kiểm toán tại báo cáo tài chính bán niên được soát xét hoặc báo cáo tài chính năm được kiểm toán kế tiếp là ý kiến chấp nhận toàn phần...."


- Điểm b, khoản 4, điều 38:


4. SGDCK sẽ xem xét đưa ra khỏi diện kiểm soát hoặc chuyển sang diện cảnh báo:


"...b) Chứng khoán niêm yết đang trong diện bị kiểm soát theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này sẽ được đưa ra khỏi diện kiểm soát khi lợi nhuận sau thuế không âm và không còn lỗ lũy kế căn cứ trên báo cáo tài chính bán niên soát xét hoặc báo cáo tài chính kiểm toán năm kế tiếp...".


Nguồn: phụ nữ Việt Nam

RDPDLGPMG
reaction

197 lượt thích

0 bình luận
Giao dịch

XEM NHIỀU NHẤT

(từ 26/11 - 29/11/2023)

© 2021 Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính Encapital
Địa chỉ: 46 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội - MST: 0108400691
Số điện thoại: 02471059988 - Email: team@bovagau.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Quang Sơn.
Giấy phép thiết lập MXH số 417/GP-BTTTT, ký ngày 05/07/2021.