Trang chủ
Video
Chế ảnh


Chứng khoán

Trần Hạ Vũ

8 tháng trước

Gần 79 triệu CP 1 DN BĐS có khả năng bị hủy niêm yết

Ngày 08/11, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) có thông báo gửi doanh nghiệp này về việc cổ phiếu có khả năng bị hủy niêm yết.

Gần 79 triệu CP 1 DN BĐS có khả năng bị hủy niêm yết
Chế ảnh này

Theo đó, gần 79 triệu cp của CTX có khả năng bị hủy niêm yết do tổ chức niêm yết vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin và cổ phiếu không có giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán trong thời hạn 12 tháng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu của CTX hầu như không có thanh khoản, giá cổ phiếu CTX đi ngang ở mức 7,600 đồng/cp và thanh khoản "tắt lịm".

Thực tế, cổ phiếu CTX đã bị đình chỉ giao dịch từ tháng 8/2022. Cụ thể, ngày 03/08/2022, HNX có quyết định đình chỉ giao dịch cổ phiếu CTX do tổ chức niêm yết chậm nộp BCTC kiểm toán 2020 và BCTC soát xét bán niên 2021 quá 6 tháng so với quy định. Hơn 2 tháng sau, vào ngày 10/10/2022, HNX tiếp tục có quyết định duy trì diện đình chỉ giao dịch của cổ phiếu CTX do tiếp tục vi phạm quy định về công bố thông tin sau khi bị đưa vào diện hạn chế giao dịch (chậm nộp BCTC soát xét bán niên 2022) và chậm nộp BCTC kiểm toán năm 2021 quá 6 tháng so với thời hạn quy định.

CTX giải trình nguyên nhân do ĐHĐCĐ thường niên các năm 2020 và 2021 không thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán.

Đến trước thời điểm diễn ra ĐHĐCĐ thường niên 2023 lần 1 vào ngày 30/06/2023, loạt báo cáo trên đã được công bố. Tuy nhiên, đại hội đã diễn ra bất thành.

Theo biên bản kiểm tra tư cách cổ đông ngày 30/06, tính đến 8 giờ 30 phút cùng ngày, số cổ phần đăng ký tham dự họp là 43.9 triệu cp, chiếm 55.67% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Theo Luật Doanh nghiệp, cuộc họp ĐHĐCĐ (lần 1) được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết. Do đó, ĐHĐCĐ thường niên 2023 lần 1 của CTX không đáp ứng được điều kiện để tiến hành.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2023 (lần 2, tổ chức ngày 28/07), vấn đề lựa chọn đơn vị kiểm toán tiếp tục được cổ đông góp ý. Theo biên bản đại hội, bà Nguyễn Thị Thu Hiền - đại diện ủy quyền của cổ đông Lê Quang Bình - đề nghị lựa chọn công ty kiểm toán thuộc Big 4 để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023. Kết quả, nội dung tờ trình số 2 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán là nội dung duy nhất không được thông qua, với tỷ lệ không tán thành là 54%. Trước đó, ở phần biểu quyết các vấn đề đưa vào chương trình họp, các cổ đông chỉ biểu quyết thông qua 5/7 vấn đề. Đại hội không tán thành đưa vấn đề thông qua sửa đổi điều lệ; và bầu Thành viên HĐQT, BKS.

Về kết quả kinh doanh của CTX, BCTC hợp nhất quý 3/2023 ghi nhận doanh thu thuần ở mức 118 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ; lãi ròng gần 20 tỷ đồng, gấp 9 lần cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, CTX có lãi ròng trên 29 tỷ đồng, gấp 22 lần cùng kỳ.


Tại ngày 30/09, CTX có quy mô tài sản 2,237 tỷ đồng, nhích nhẹ so với mức 2,231 tỷ đồng đầu năm. Ngược lại, nợ phải trả giảm gần 2%, còn 1,226 tỷ đồng.


Nguồn: vietstock

CTX
reaction

219 lượt thích

0 bình luận

© 2021 Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính Encapital
Địa chỉ: 46 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội - MST: 0108400691
Số điện thoại: 02471059988 - Email: team@bovagau.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Quang Sơn.
Giấy phép thiết lập MXH số 417/GP-BTTTT, ký ngày 05/07/2021.