in ,

Gửi tặng chứng sĩ bài thơ này

Trời thu xanh mát

Hoa nở ngát hương

Thị trường hưng phấn

Nhỏ lẻ hứng …

Hãy bình chọn nhé

Gáy lên khiu còn có thể các cổ đông ơi

Tội nghiệp bạn tôi mất cái quần