Trang chủ
Video
Chế ảnh


Chứng khoán

Mai Hoài An

9 tháng trước

HoSE xử lý vi phạm với 5 mã cổ phiếu

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) vừa ra thông báo về việc xử lý vi phạm với 5 mã cổ phiếu

HoSE xử lý vi phạm với 5 mã cổ phiếu
Chế ảnh này

1. HoSE giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu HAG của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai theo Quyết định số 740/QĐ- SGDHCM ngày 07/10/2022 của SGDCK TP.HCM do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/06/2023 là -2.959,49 tỷ đồng căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2023, cổ phiếu chưa đáp ứng quy định tại điểm b khoản 4 Điều 37 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV

ngày 31/03/2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt

Nam.


2. HoSE giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu TDH của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức theo Quyết định số 169/QĐ- SGDHCM ngày 11/04/2023 của SGDCK TP.HCM. Nguyên nhân là do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/06/2023 là -708,52 tỷ đồng căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2023, cổ phiếu chưa đáp ứng quy định tại điểm b khoản 4 Điều 37 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/03/2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.


3. HoSE giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu HNG của CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai theo Quyết định số 158/QĐ- SGDHCM ngày 05/04/2023 của SGDCK TP.HCM. Nguyên nhân là do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 6 tháng năm 2023 là -247,09 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/06/2023 là -7.250,59 tỷ đồng căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2023, cổ phiếu chưa đáp ứng quy định tại khoản 4 Điều 38 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/03/2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.


4. HoSE giữ nguyên diện cảnh báo với cổ phiếu LGL của CTCP Đầu tư và Phát triển theo Quyết định số 156/QĐ-SGDHCM ngày 05/4/2023 của Tổng Giám đốc SGDCK TP.HCM. Nguyên nhân là do Tổ chức kiểm toán có ý kiến ngoại trừ căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2023, cổ phiếu chưa đáp ứng quy định tại điểm c khoản 4 Điều 37 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.


5. HoSE giữ nguyên diện cảnh báo với cổ phiếu OCG của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương theo Quyết định số 427/QĐ-SGDHCM ngày 24/06/2022 của Tổng Giám đốc SGDCK TP.HCM. Nguyên nhân là do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 30/06/2023 là -2.662,12 tỷ đồng, căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2023, cổ phiếu chưa đáp ứng quy định tại điểm b khoản 4 Điều 37 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.


Nguồn: Bnews

reaction

351 lượt thích

1 bình luận

9 tháng trước

© 2021 Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính Encapital
Địa chỉ: 46 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội - MST: 0108400691
Số điện thoại: 02471059988 - Email: team@bovagau.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Quang Sơn.
Giấy phép thiết lập MXH số 417/GP-BTTTT, ký ngày 05/07/2021.