Trang chủ
Video
Chế ảnh


Nguyễn Phương Ngọc

7 tháng trước

NVL - Khó khăn phía trước?

NVL - Khó khăn phía trước?
Chế ảnh này

Sức khỏe tài chính

  • TTS của NVL là 249k tỷ, giảm 8k tỷ so với đầu năm
  • Khoản tiền và tương đương tiền cũng như các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn là nguồn tiền lưu động để duy trì hoạt động cơ bản của doanh nghiệp hiện chỉ còn hơn 3480 tỷ, giảm 60% so với đầu năm, liên tục sụt giảm từ Q4/2022 cho thấy hoạt động kinh doanh chưa tốt, kinh doanh nhưng không đem thêm tiền về DN
  • Các khoản phải thu ngắn hạn 56.499 tỷ và phải thu dài hạn 34.712 tỷ, chiểm tỷ trọng 36% TTS. Tức là 91k tỷ, tương ứng 36% tài sản là nằm ngoài doanh nghiệp chưa đòi về được, tỷ trọng rất cao. Trong đó khoản phải thu lớn nhất là phải thu ngắn hạn và dài hạn khác 42k tỷ + 34.7k tỷ.
  • Hàng tồn kho của NVL là 137.594 tỷ chiếm 55% TTS, tồn kho chủ yếu là bđs để bán đang xây dựng, tiến độ thực hiện chậm dẫn tới phải dự phòng giảm giá 160 tỷ
  • Tổng nợ phải trả 205, Nợ phải trả chiếm 82% TNV, tỷ trọng rất cao. Tỷ lệ nợ phải trả/TNV = 2,44 trong đó riêng tổng nợ vay là 58k tỷ gấp 1,43 lần VCSH. Trong số nợ vay của NVL có đến 40k tỷ là trái phiếu, đa phần trái phiếu của NVL đáo hạn vào 2023 2024 công ty đang đàm phán để gia hạn những trái phiếu đến hạn 2023 sang 2024, 2025 nên 1-2 năm tới NVL vẫn sẽ phải nỗ lực trong việc trả nợ trái phiếu


NVL
reaction

234 lượt thích

0 bình luận

© 2021 Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính Encapital
Địa chỉ: 46 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội - MST: 0108400691
Số điện thoại: 02471059988 - Email: team@bovagau.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Quang Sơn.
Giấy phép thiết lập MXH số 417/GP-BTTTT, ký ngày 05/07/2021.