in

Thơ Broker

làm thơ Broker không ông chủ
– ok bắt đầu luôn
1 Có đãi cát mới có vàng/ Làm nhiều mới gặp khách hàng tiền Đô
2 Ruộng trồng bốn vốn một lời / tôi làm tư vấn lời mười vẫn chê
3 dân cày chưa biết trồng gì /khách thì đã tính thu chi lãi lời

4 con trâu cũng có giờ làm / nửa đêm hỏi múc khách ham quá trời

5 đi cày trông nắng trông mưa/ đời là tư vấn dạ thưa giúp người

6 ruộng cày thánh thót mồ hôi/ lãi thì khách giỏi, lỗ là tại tôi

 

Hãy bình chọn nhé

Vị trí đổ bô còn trống không ạ

Anh ơi anh ở đâu rồi?